Belépés
Koloncsák Zsolt
KICSIK

Játékos zongoratanítás, zenei készségfejlesztés gyermekeknek 5 éves kortól…

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”

Zongoraoktatás, szolfézs és zeneelmélet másképpen…

  • Szeretné, ha gyermeke a zenetanulás által értékesebb és nyitottabb felnőtté válna?
  • A kicsi zeneszerető, és foglalkoztatja a zongorázás, a hangszeres játék?
  • Érdekli Önt egy újszerű, a gyermekek kreativitására épülő zeneoktatás?

A képzés:

Számos tanulmány foglalkozik a zenetanulás gyermekek fejlődésére gyakorolt jótékony hatásával. Nem feltétlenül lesz minden növendékből zongoraművész, gyermeke a képzés által mégis nyitott, a művészetek iránt fogékony, és érzelmekben gazdag felnőtté válhat.

Ez az oktatás nagy segítség lehet a zeneiskolásoknak az ott tanultak kiegészítésére, a zeneiskola előtt állók felkészítésére, de önálló képzésként is választható.

Az általam kidolgozott módszer, a hagyományos és a kreatív zenepedagógia hagyományaira épül. Elsősorban a kicsik játékosságát és utánzó képességét veszi alapul. Óráimon nagy szerepet kapnak a gyermekjátékok, rajzok, a zenét követő vagy reprodukáló mozdulatok. Fontos a ritmusok és hangsúlyok szerepe, ezeket általában mozgásokkal – lépegetéssel, mozdulatokkal – tanuljuk meg. Már a legelső órákon foglalkozunk a zenealkotás folyamataival, rögtönzéssel, zeneszerzéssel. Ezek az elemek a hagyományos zenei képzésben általában nem kapnak hangsúlyos szerepet. A zeneiskolai zongoraóra sokszor kizárólag az előadási darabok interpretálására, a kottából történő játék elsajátíttatására összpontosít. /Természetesen az alapok is nagyon fontosak./

Mire van szükség?

- Az Ön gyermekére, aki szívesen hallgat zenét, fogékony a ritmusokra, gyakran énekel vagy táncol, és szívesen kipróbálná a zongorázást…

- Egy hangszerre, amelyen megoldható az otthoni gyakorlás és felkészülés…

- Az Ön kreativitására és nyitottságára, így az otthoni feladatok során segítségére lehet gyermekének…

A képzés lehetőséget biztosít az Ön aktív közreműködésére is. A zeneórákon a szülők bevonása sokat segíthet a gyermekek zenei fejlődésében. Így a zongoraóra oldottabb légkörben folyhat, a kicsik szívesebben foglalkoznak a feladatokkal, ha azokat a hozzá legközelebb álló felnőtt is végigcsinálja. És nem mellékes szempont az sem, hogy a szülő segítséget tud nyújtani az otthoni feladatok végzése során is.

Hogyan zajlik egy zongoraóra?

A negyvenöt perces órák három részből állnak:

- 1. rész: Zenehallgatás. A zeneelmélet alapjainak játékos megismerése mesékkel, mozdulatokkal, állatfigurákkal, és rajzokkal. /10-15 perc/

- 2. rész: Játékos hallás- és készségfejlesztés társasjátékok, mondókák és versek segítségével. A kéz és az ujjak ügyességének fejlesztése. /10-15 perc/

- 3. rész: Zongorajáték hallás után és kottából. Rögtönzés, saját kompozíciók, játékos ujjgyakorlatok a zongorán. /Minimum 30 perc/

Fontosnak tartom a tényleges zongorajáték előtt a ráhangolódást, a zenei alapismeretek játékos elsajátítását. A zeneórák első része ezt a célt szolgálja. A következő részben már zongorázás technikájával és hallásfejlesztéssel foglalkozunk. Itt kap helyet az ujjak és a kezek bemelegítése, a zongorázáshoz nélkülözhetetlen mozgások és testtartások játékos megismerése. Természetesen a zongorajáték, a zongorázás a legfontosabb eleme a hangszeres képzésnek. Először játékos ujjgyakorlatokat végzünk. Foglalkozunk a rögtönzés és a „zeneszerzés” alapjaival. Ezután játsszuk és ismételjük el az aktuális, és a már korábban tanult darabokat és zeneszámokat. A házi feladatokban is sok a kreatív feladat, természetesen a gyakorlás sem nélkülözhető. Az ajánlott gyakorlásra szánt idő: napi fél óra, ezt mindenképpen hatékonyan érdemes végrehajtani.

Mennyi a tandíj?

7.000 Ft/alkalom Törökbálinton, a Levendula Home "A" épületében.

Fontos, hogy a család rendelkezzen megfelelő hangszerrel. A legjobb választás egy „valódi”, akusztikus zongora vagy pianínó, ami megfelelő állapotban van. /Egy behangolt és mechanikusan ép hangszer./ Megoldás lehet még egy kalapács-mechanikás digitális zongora, amely az elektromos hangszerek közül billentésében a leginkább hasonlít az akusztikus hangszerekre. Nagyszerű választás lehet a Roland FP sorozat.

Kreatív zenepedagógia

Számos kreatív zenepedagógiai módszer ismert – Suzuki, Dalcroze, Willems, Montessori, Orff, Kodály, Apagyi Mária -, melyek fontos elemeit és módszereit felhasználom a zeneórák során.

Ezek a képzések a régi hagyományokon nyugvó zenepedagógiát új szemléletmóddal és módszerekkel egészítik ki. Fontos a kreativitás és a saját alkotások ösztönzése, a társművészetek bevonása, a gyerekek játékosságának és utánzóképességének felhasználása az órákon.

Gyakran a szülő is aktív résztvevője a foglalkozásoknak. Így ösztönözheti gyermekét és segítheti otthoni felkészülését.

.
Koloncsák Zsolt
+36/30-555-7025
koloncsak.zsolt@gmail.com
2045 Törökbálint,
Bajcsy Zsilinszky u. 20. 76149973-1-33
.